ИЗКОПИ

 • Изкопни работи от всякакъв вид – за промишлени, жилищни и други сгради и халета; канали за канализации и проводи от всякакъв вид в земни и скални почви;
 • Изкопи и изграждане на септични/ изгребни ями
 • Насипи – масови, обратни и други;
 • Изкопи и насипи за пътища, улици и други;
 • Вертикални планировки – груби и фини в земни маси в промишленото, пътното и друго строителство;
 • Уплътняване на земни маси и настилки с вибрационни валяци;
 • Почистване на обекти от строителни одпадъци на тесни и труднодостъпни места;
 • Извозване на строителни отпадъци;
 • Товаро-разтоварни работи;
 • Рекултивационни видове работи;
 • Снегопочистване и др.;
 • Самостоятелно строителство съобразно предмета на дейност

Машини

 • Изкопни дейности с малки верижни багери – изкоп в дълбочина до 4,2м
 • Изкопни дейности с комбиниран багер – изкоп в дълбочина до 5м
 • Услуги с бобкат – височина на повдигане до 3м
 • Услуги с малък валяк – от 1,5т до 3,4т
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ

+359 878 819 817

Call Now Button