КАМИОН С КРАН

Камионът със стрела е специализиран транспортен автомобил, който е оборудван със специална механична или хидравлична стрела. Тези камиони се използват за пренасяне на тежки и големи предмети, както и за извършване на дейности на височина, като например почистване на прозорци на високи сгради, монтаж на рекламни табели или ремонтни работи на къщи и сгради.

Камион със стрела 12,4м

Камионът със стрела 12,4 м има полезен товар от 13 тона и може да натовари стрелата си от 5 600 кг до 900 кг. Това означава, че камионът може да извърши множество задачи, свързани с транспортиране на тежки товари и преместване на предмети на големи височини. Когато стрелата на камиона е натоварена с максимално тегло от 5 600 кг, той може да достигне максимална дължина от 12,4 метра. Когато обаче теглото на стрелата е намалено до 900 кг, камионът може да достигне по-голяма височина. Това прави камиона със стрела 12,4 м идеален за използване в строителството, транспортирането на тежки и големи предмети, както и за дейности, свързани с обслужване на високи сгради.

Камион със стрела 8м

Камионът със стрела 8 м има полезен товар от 7 тона и може да натовари своята стрела от 4 600 кг до 1 300 кг. Това означава, че камионът може да изпълнява множество задачи, свързани с транспортиране на тежки товари и преместване на предмети на височини. Когато стрелата на камиона е натоварена с максимално тегло от 4 600 кг, той може да достигне дължина от 8 метра. Когато обаче теглото на стрелата е намалено до 1 300 кг, камионът може да достигне по-голяма височина. Това прави камиона със стрела 8 м подходящ за използване в различни сфери на строителството, както и за дейности, свързани с обслужване на високи сгради.

Call Now Button